Hayti.Net

  • Adapté
  • Large
  • Etroit
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Nòt pou laprès 8 Janvye 2013

Envoyer Imprimer PDF

Organisation Politique Fanmi Lavalas

 

FANMI LAVALAS


Yon sèl randevou:
randevou bò tab laNòt pou laprès

8 Janvye 2013

Nan non Prezidan Jean Bertrand Aristide, nan non Òganizasyon  Politik Fanmi Lavalas, nap remèsye tout manm Oganizasyon an, senpatizan l, tout Ayisyen, tout demokrat, tout patriyòt nan 10 depatman nan peyi a tankou tout patriyòt nan diaspora a ki te fè youn pou pwoteje demokrasi a.

Volonte Dr Jean-Bertrand Aristide se fè tout sa li kapab pou gen lapè nan peyi a.  Nou tout bezwen lapè.  Lapè endispansab pou fè demokrasi donnen jistis. Lapè ak jistis se 50 kòb ak 2 gouden. Se sa ansyen Prezidan Aristide deklare yon lòt fwa ankò maten an.

Lè apremidi a, li aprann plizyè milye, milye moun sòti depi nan pakè rive devan lakay li, li di :

‘‘Onè respè pou chak moun ki fè gwo sakrifis mache apye anba soley la pou demokrasi donnen jistis ak lapè.

Onè respè pou gwo sakrifis patriyotik sa a.

Mta renmen anbrase chak sè m, chak frè m ki nan foul la men, domaj, li pa posib.

Pèmèt mwen di n mèsi pandan map renouvle angajman m poum toujou rete fidèl a nou tout. Ayiti, Manman nou, swaf lapè pou pitit li. Nan renmen youn pou lòt, nap kontinye pwoteje lapè sa a pou chak aysyen san distinksyon viv ak lapè nan tèt, lapè nan vant. ’’

Fanmi Lavalas  pwofite  okazyon istorik sa a pou li mande liberasyon 21 militan Lavalas ak tout lòt moun kap kroupi injisteman nan prizon.

Fanmi Lavalas ankouraje bèl solidarite li wè jodia pou peyi a jwen chak jou plis lapè, plis jistis, mwens grangou, mwen mizè.

 

Komite ekzekitif Fanmi Lavalas

MESAJ PREZIDAN JEAN-BERTRAND ARISTIDE

9 janvier 2013

‘‘Onè respè pou chak moun ki fè gwo sakrifis mache apye anba soley la pou demokrasi donnen jistis ak lapè.

Onè respè pou gwo sakrifis patriyotik sa a.

Mta renmen anbrase chak sè m, chak frè m ki nan foul la men, domaj, li pa posib.

Pèmèt mwen di n mèsi pandan map renouvle angajman m poum toujou rete fidèl a nou tout. Ayiti, Manman nou, swaf lapè pou pitit li. Nan renmen youn pou lòt, nap kontinye pwoteje lapè sa a pou chak aysyen san distinksyon viv ak lapè nan tèt, lapè nan vant. ’’

 

MESAJ PREZIDAN JEAN-BERTRAND ARISTIDE

9 janvier 2013

‘‘Onè respè pou chak moun ki fè gwo sakrifis mache apye anba soley la pou demokrasi donnen jistis ak lapè.

Onè respè pou gwo sakrifis patriyotik sa a.

Mta renmen anbrase chak sè m, chak frè m ki nan foul la men, domaj, li pa posib.

Pèmèt mwen di n mèsi pandan map renouvle angajman m poum toujou rete fidèl a nou tout. Ayiti, Manman nou, swaf lapè pou pitit li. Nan renmen youn pou lòt, nap kontinye pwoteje lapè sa a pou chak aysyen san distinksyon viv ak lapè nan tèt, lapè nan vant. ’’

 

MESAJ PREZIDAN JEAN-BERTRAND ARISTIDE

9 janvier 2013

‘‘Onè respè pou chak moun ki fè gwo sakrifis mache apye anba soley la pou demokrasi donnen jistis ak lapè.

Onè respè pou gwo sakrifis patriyotik sa a.

Mta renmen anbrase chak sè m, chak frè m ki nan foul la men, domaj, li pa posib.

Pèmèt mwen di n mèsi pandan map renouvle angajman m poum toujou rete fidèl a nou tout. Ayiti, Manman nou, swaf lapè pou pitit li. Nan renmen youn pou lòt, nap kontinye pwoteje lapè sa a pou chak aysyen san distinksyon viv ak lapè nan tèt, lapè nan vant. ’’


Résistance

Fanmi Lavalas

Vous êtes ici : Communiqués Nòt pou laprès 8 Janvye 2013