Hayti.Net

  • Adapté
  • Large
  • Etroit
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Nòt pwotestasyon 7 janvye 2012

Envoyer Imprimer PDF

Organisation Politique Fanmi Lavalas

 

FANMI LAVALAS


Yon sèl randevou:
randevou bò tab la


7 janvye 2012

Fanmi Lavalas
Nòt pwotestasyon


Òganizasyon Politik Fanmi Lavalas pwoteste e kondane agresyon ki fèt kont pati politik ki te reyini Akayè jou ki te  samdi 5 janvye an

Li pwoteste e li kondane vyolasyon dwa 21 militan Lavalas yo kap kroupi nan prizon depi 16 desanm 2012


Li pwoteste ak tout fòs li e li kondane pèsekisyon politik kap fèt kont Dr Jean Bertrand Aristide  e Fanmi  Lavalas

Fanmi Lavalas pa ka rete endiferan devan violasyon sa yo.  Fanmi Lavalas  kondane tout fòm vyolans sitou lè li fèt ak aparey leta  kap fè  vyolans enstititisyonel , pèsekysyon politik sa ki mete peyi a pi fon nan twou olye l kontribye nan avansman demokrasi.


Fanmi Lavalas mande tout manm li, senpatizan l , zanmi oganizasyon an ak tout ayisyen ki kwè nan demokrasi  pou yo rete vijilan pandan yap kontinye defann pasifikman aki demokratik yo ak dwa yo.


Komite Egzekitif Fanmi Lavalas


Résistance

Fanmi Lavalas

Vous êtes ici : Communiqués Nòt pwotestasyon 7 janvye 2012