Hayti.Net

  • Adapté
  • Large
  • Etroit
  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Note de Presse 26 septembre 2012

Envoyer Imprimer PDF

Organisation Politique Fanmi Lavalas

 

FANMI LAVALAS


Yon sèl randevou:
randevou bò tab la


Rankont ak Kowòdinasyon Depatmantal Fanmi Lavalas

Fondation Docteur Aristide pour la Démocratie

26 Septanm 2012

DEKLARASYON

Komite ekzekitif Fanmi Lavalas ansanm ak konseye espesyal komite ekzekitif la, ansanm ak kèk sitwayen sosyete sivil la ki kwè nan demokrasi ak pwogrè reyini nan Fondasyon Aristide pou Demokrasi ak reprezantan kowòdinasyon depatmantal yo ki sòti toupatou nan tout peyi a.

Rankont ki fèt jodia pèmèt nou fè yon brase lide ak kowòdinasyon depatmantal yo : sou kijan yap vanse ak kongrè depatmantal yo pou nou ka rive nan kongrè nasyonal la ak sou kisa ki dwe fèt pou n prepare 16 desanm 2012 la ki pral vini an.

Pi gwo moman rankont sa a se refleksyon ki fèt sou 30 septanm kap vini an. Nou tout konnen enpòtans 30 septanm pou Fanmi lavalas ak pèp ayisyen an : Fanmi Lavalas ak pèp Ayisyen an viktim 30 septanm. Si pa t genyen 30 septanm 91, eske nou kwè tap genyen tout grangou sa yo, mizè, chomaj, lavi chè ak tout kriz sa yo nan peyi a.

Jodia, preske 21 lane apre koudeta 30 septanm 91 lan, nou reyini pou n’ reflechi sou kijan pou nou pa tonbe nan yon lòt 30 septanm ankò, kijan pou n’ sòti anba konsekans 30 septanm lan.

Ansanm nou fè konsta kijan tren eksklizyon grangou, mizè, lavi chè, chomaj, ensekirite, revokasyon masiv, nominasyon jij nan fènwa, elatriye… Kriz sou kriz ap pran vitès pi plis chak jou nan peyi a. Divès manifestasyon ki fèt nan plizyè kote nan peyi a : nan Nò, nan Sid, nan Nip, nan Latibonit, nan Tigwav, popilasyon an ap rele : Aba grangou ! Aba lavi chè ! Aba ensekirite ! Tout sa montre a klè se yon sitiyasyon k’ap mangonmen pi plis chak jou.

Fanmi Lavalas tande kri pèp Ayisyen an ki di : Alòs ke se li ki viktim, li poko jwenn jistis, l’ap pase tout tray sa yo, l’ap sibi move kondisyon lavi, dirijan peyi a ap trete l’ : mèsenè ak ajitatè.

Fanmi Lavalas tande pèp Ayisyen an k’ap di : NON ak tout deriv antidemokratik k’ap fin anfale peyi a, ki sòti pou fè nou fè bak sou yon seri viktwa demokratik ke pèp la te bay san l pou l’ te jwenn e ki te konsakre nan Konstitisyon 29 mas 1987 la. Pami yo : dwa pou vodouyizan yo te mache tèt dwat tankou tout lòt relijyon nan peyi a, libète lapawòl, libète laprès, dwa pou patisipe nan mete enstitisyon ki pou fè eleksyon demokratik nan peyi a.

Men kèk rezolisyon ki sòti nan rankont sa (mèkredi 26 septanm 2012):

Fanmi Lavalas dwe kontinye akonpanye pèp la nan tout revandikasyon l’ yo, toupatou nan peyi a.

Fanmi Lavalas paka rete endiferan ak pèp la ki nan moman sa a ap soufri anpil, kidonk Fanmi Lavalas ap apiye òganizasyon de baz yo nan mouvman revandikasyon pasifik k’ap fèt 27 septanm 2012 la nan vil Okap Ayisyen ak 30 septanm lan nan Pòtoprens. Fanmi Lavalas ap apiye tout mouvman pasifik k’ap fèt nan peyi a pou chanje kondisyon lavi pèp la.

Fanmi Lavalas mande manb òganizasyon an, pèp Ayisyen an pou yo kontinye pran angajman pou ranfòse demokrasi nan peyi a, pou defann aki demokratik yo. Nou dwe konstwi demokrasi andedan òganizasyon an pou nou ka fè l’ boujonnen sou tout peyi a.

Pou n’ fini, jan Fanmi Lavalas toujou di l, solisyon an se enklizyon ki dwe fèt nan dyalog pou patisipasyon  pèp la tout bon vre nan zafè peyi a.

Fanmi Lavalas ap kontinye dyalòg la ak tout fòs vreman pwogresis pou n’ konbat eksklizyon an.

Fanmi Lavalas ap envite tout sektè pwogresis yo bò tab dyalòg la pou n’ fè demokrasi a boujonnen.

 

Yon sèl nou fèb

Ansanm nou fò

Ansanm ansanm nou se Lavalas.

 

Pou Òganizasyon Politik Fanmi Lavalas

Dr Maryse Narcisse, Kowòdonatris Komite ekzekitif

 

Moun ki te prezan : Dr Myrto Julien,  manm Komite ekzekitif, Ex-depute Lionel Etienne, manm Komite ekzekitif

Dr Renan Charlot, manm Komite ekzekitif, Dr Schiller Louidor, manm Komite ekzekitif, Dr Gabriel Nicolas, Konseye espesyal Komite ekzekitif, Agronome Jacques Edouard Alexis,  Konseye espesyal Komite ekzekitif, Ambassadeur Anthony Dessources, Konseye espesyal Komite ekzekitif, Mr Pacha Vorbe, Konseye espesyal Komite ekzekitif, Mme Marjorie Michel, Mr Gerald Germain, Mr Julio Cadet, Ambassadeur Raymond Valcin,

Reprezantan Kowòdinasyon depatmantal Nò, Nòdès, Nòdwès, Latibonit, Sant, Sid, Sidès, Nip, Grandans ak Lwès.

Résistance

Fanmi Lavalas

Vous êtes ici : Communiqués Note de Presse 26 septembre 2012